Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.10.2017

Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego przyjęła z głębokim żalem informację o śmierci w dniu 10 października br. Pana Andrzeja Jopkiewicza Dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej im. S.Szulca w latach 1973-2004 .

Andrzej Jopkiewicz był zasłużonym działaczem PTS : należał do grona 42  " ojców  założycieli " którzy w kwietniu 1981 roku reaktywowali PTS po 26 latach zakazu działalności ; w 1982 r. wybrano go na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ; w latach 1982-2004 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  ; od 1986 roku do 1998 roku był Redaktorem Naczelnym  " Biuletynu Informacyjnego Rady Główne PTS "; był autorem wielu opracowań bibliograficznych i informacyjnych poświęconych PTS i jego działalności . Pan Andrzej Jopkiewicz był wybitnym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  .
Bliższe informacje o Jego życiu i działalności patrz portale : Centralna Biblioteka Statystyczna im. S.Szulca i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich .

Do góry