Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konferencja naukowa pt. „Statystyka w służbie jakości życia”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.01.2018

W dniach 12-13 maja 2017 r. w karczmie „Miłocin” – Pierwoszów odbyła się konferencja naukowa pt. „Statystyka w służbie jakości życia”. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu. Partnerem organizacyjnym był Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

W czasie pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz wygłosił wykład plenarny nt. „Jakości życia społeczeństwa rynkowego”. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników konferencji. Był okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji. Problematyka jakości życia była również przedstawiona również podczas sesji plakatowej. Członkowie PTS Oddział we Wrocławiu przygotowali postery m.in. na temat: Aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce i Europie; Jakości powietrza; Uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych na stan zdrowia mężczyzn i kobiet; Produkcji wyrobów przemysłowych w kontekście dążenia do zdrowego stylu życia; Ochrony przyrody i różnorodności biologicznej; Standardów życia polskich emerytów na tle wybranych krajów UE; Jakości życia a podatków w Polsce i na świecie; Ubezpieczeń na życie jako zabezpieczenie finansowe w sytuacji ciężkiej choroby.

W konferencji wzięli udział m.in. członkowie i sympatycy PTS, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz zainteresowane osoby.  

W czasie drugiego dnia konferencji odbyło się spotkanie członków Rady Oddziału Wrocławskiego PTS. Podczas spotkania dyskutowano na temat planów dotyczących dalszej działalności PTS O/Wrocław, w tym planów dotyczących nowych aktywności jakie PTS Oddział we Wrocławiu mógłby podjąć w ramach swojej działalności statutowej. Konferencja miała walor nie tylko naukowy i edukacyjny, ale też walor integracyjny – spotkanie się przedstawicieli różnych środowisk w uroczej, podmiejskiej lokalizacji i miłej, przyjaznej  atmosferze sprzyjało nawiązaniu nowych kontaktów oraz działaniom na rzecz rozwoju
i popularyzacji statystyki.

Do góry