Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.01.2018

W dniach 11-12 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki), we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu oraz Studenckim Kołem Naukowym Rising Business Leaders. Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu było jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. Wydarzenie było kontynuacją Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jakość Życia Osób Niepełnosprawnych na początku XXI wieku”, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

Głównym celem konferencji była aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia, ale także upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących zdrowia i stylu życia. W trakcie konferencji poruszona została tematyka m.in. z zakresu: praw pacjenta do usług medycznych, diagnostyki chorób, leczenia i profilaktyki, wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto, podjęte zostały rozważania na temat religijnych, kulturowych, technologicznych i środowiskowych/ przyrodniczych uwarunkowań zdrowego stylu życia. Tematyka konferencji obejmowała także zagadnienia dotyczące pomiaru jakości życia (w szczególności badania GUS w zakresie stanu zdrowia ludności) i roli statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, biznesu, członkowie PTS Oddziału we Wrocławiu, pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, przedstawiciele ośrodków zagranicznych oraz zainteresowane osoby zajmujące się problematyką zdrowego stylu życia. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Do góry