Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Statystyka źródłem wiedzy - spotkanie regionalnego środowiska statystyków

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.12.2009

Spotkanie regionalnego środowiska statystyków odbyło się 3.12.2009 r. w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(UEW) Wśród zaproszonych gości m.in. byli: JM Rektor UEW prof. dr hab. Bogusław Fiedor,  Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego dr Kazimierz Kruszka, skarbnik RG PTS dr Ewa Bulska, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTS mgr Jan Berger, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu dr Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr hab. Ryszard Deszcz.

Do góry