Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Oddziału PTS, które odbyło się 20 czerwca 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.09.2016

20 czerwca 2016 roku o godzinie 13:30 (w II terminie, wobec braku kworum w I terminie) w sali 4 budynku W, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120 odbyło się Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Uczestniczyło w nim 40 osób wobec 91 wszystkich członków Wrocławskiego Oddziału PTS wg stanu w dniu wyborów. Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Oddziału prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz. Następnie spotkanie przebiegało według ustalonego porządku przesłanego wszystkim członkom Towarzystwa. Przedstawiono sprawozdania organizacyjne i finansowe z działalności Oddziału. W dalszej części spotkania odbyły się wybory nowych władz Oddziału, tj. nowej Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Do góry