Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Obchody Dnia Statystyki Polskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.03.2016

W dniach 07,10 i 11 marca br., w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział Zielona Góra wraz z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, zorganizowało Dni Otwarte Statystyki Publicznej, pod hasłem Otwieramy drzwi do świata statystyki. Wydarzenie, adresowane głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, było okazją do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy na temat roli i znaczenia statystyki publicznej w aspekcie krajowym i regionalnym. Wykorzystując narzędzia multimedialne oraz nowoczesne bazy danych, w tym Dziedzinowe Bazy Wiedzy, zaprezentowano istotę prowadzenia badań statystycznych oraz możliwości wykorzystania ich wyników na przykładzie badania koniunktury.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska eksperckie, na których uczestnicy Dni Otwartych zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze REGON oraz udziału w badaniach statystycznych prowadzonych z wykorzystaniem sprawozdawczości elektronicznej i portalu sprawozdawczego, a także w badaniach ankietowych, prowadzonych w gospodarstwach domowych. Na stanowisku  poświęconym publikacji wyników badań statystycznych, uczestnicy poznali metody i formy prezentacji danych statystycznych oraz podstawowe opracowania statystyczne, jako jeden z elementów zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Atrakcyjnym punktem Dni Otwartych były warsztaty komputerowe z obsługi Banku Danych Lokalnych, Systemu Monitorowania Rozwoju Strateg oraz Portalu Geostatystycznego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i pedagogów.

Do góry