Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Podsumowanie działalności w 2015 r. w PTS oddział Zielona Góra

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.12.2015

W dniu  17 grudnia br.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Zielonej górze odbyło się spotkanie członków Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Rady Oddziału Krystyna Motyl omówiła najważniejsze inicjatywy podejmowane i zrealizowane przez Oddział w 2015 r. Następnie Z-ca przewodniczącego Robert Wróbel przedstawił propozycje planowanych działań na 2016 r., podkreślając konieczność włączenia się Oddziału,  zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym, do organizacji V Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Podczas spotkania miało miejsce również  uroczyste przyjęcie nowych członków w poczet zielonogórskiego Oddziału PTS. Nowymi członkami zostali: doc. dr inż. Izabela Wojewoda pracownik naukowy Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz dr Magdalena Bala – Hrynkiewicz Kierownik Wydziału ds. Rozwoju Regionu i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

W drugiej części spotkania członkowie PTS mieli możliwość uczestniczenia, w trybie wideokonferencji, w seminarium naukowym pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?, zorganizowanym przez PTS oddział  Warszawa.

Do góry