Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Rozmowy o statystyce

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.10.2015

Dnia 20 października br., w związku z obchodami Światowego Dnia Statystyki, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym  oddział Zielona Góra zorganizował spotkanie z cyklu Rozmowy o statystyce  nt. Rynek pracy oraz koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim.

W Rozmowach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz pracownicy Urzędu Statystycznego.

Podczas spotkania pracownicy Urzędu, a jednocześnie członkowie PTS oddział Zielona Góra zaprezentowali część zasobów informacyjnych statystyki publicznej w zakresie statystyki rynku pracy oraz specjalizację Urzędu - badanie koniunktury gospodarczej i jej znaczenie w procesie monitorowania zmian bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie.

Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła dyskusja nt. praktycznych aspektów prowadzenia badań statystycznych, roli i użyteczności informacji statystycznych dla instytucji monitorujących procesy społeczno-ekonomiczne w województwie oraz potrzeb informacyjnych użytkowników danych statystycznych.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania informacji statystycznych, w tym użytkowania bogatego zestawu narzędzi w postaci systemów oraz baz i banków danych statystyki publicznej.

Obchodom Światowego Dnia Statystyki w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych nt. Gdybym był Statystykiem… Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Świdnicy.


Więcej informacji oraz dokumentacja fotograficzna zamieszczona została  w Internecie pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/swiatowy-dzien-statystyki/

Do góry