Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium „Dzień Statystyki Polskiej”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.03.2015

Dnia 18 marca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze  odbyło się otwarte seminarium „Dzień Statystyki Polskiej”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne oddział Zielona Góra.

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca PTS oddział Zielona Góra Pani Krystyna Motyl, przedstawiła genezę działalności statystycznej w Polsce. Nawiązała do sesji Sejmu Czteroletniego, podczas której podjęto decyzję o przeprowadzeniu pierwszego spisu statystycznego na ziemiach polskich. Podkreśliła znaczenie oraz rolę jaką miała odegrać statystyka w próbie przekształcenia Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo europejskie oraz rolę jaką odgrywa we współczesnym państwie demokratycznym.

Następnie nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych członków w poczet zielonogórskiego oddziału PTS. Nowymi członkami zostali: Prof. dr hab. Roman Zmyślony - Kierownik Zakładu Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Dorota Szaban – Zastępca Dyrektora Instytutu socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Hanna Kurowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W kolejnej części seminarium prof. R. Zmyślony omówił  przykład zastosowania narzędzi statystyki matematycznej w ekonomii, rolnictwie, medycynie i przemyśle chemicznym. Przedstawił prace związane wytwarzaniem i wdrażaniem do uprawy wczesnych i średnio-wczesnych mieszańców liniowych kukurydzy w ośrodku hodowlano-badawczym oraz prace optymalizujące proces produkcji nawozów sztucznych. Zastosowania statystyki matematycznej w medycynie pokazuje publikacja Neoplazmatic Disease Incidence in Opole Province, której współautorski egzemplarz Roman Zmyślony przekazał na ręce przewodniczącej Oddziału PTS w Zielonej Górze.

Dr D. Szaban przedstawiła prezentację pt. Miejsce statystyki w socjologii, omówiła praktyczny aspekt wykorzystania zasobów informacyjnych statystyki publicznej na etapie planowania badań socjologicznych. Zwróciła uwagę na obszary, w których informacje statystyczne oraz wyniki badań socjologicznych wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu możliwa jest  kompleksowa diagnoza otaczającej nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Na zakończenie dr Hanna Kurowska omówiła zastosowanie informacji statystycznych w badaniach powadzonych przez Zakład Demografii i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz źródła pozyskiwania informacji m.in. o procesach demograficznych zachodzących  w przeszłości, tj. przed pojawieniem się spisów powszechnych oraz służb statystyki publicznej.

Do góry