Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

V Zielonogórskie Spotkania z Demografią

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2016

Polskie Towarzystwo Statystyczne oddział Zielona Góra wraz z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze oraz Uniwersytetem Zielonogórskim po raz kolejny organizuje, w ramach cyklu Zielonogórskich spotkań z demografią, Konferencję Naukową pt. Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2016 r. w Zielonej Górze.

Tym razem organizatorzy konferencji postanowili poddać pod dyskusję procesy depopulacyjne wynikające bezpośrednio z faktu starzenia się ludności, zmniejszania dzietności poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń oraz ubytku naturalnego i migracyjnego ludności. W dłuższym okresie pogłębiający się kryzys demograficzny może prowadzić do osłabienia regionalnych możliwości rozwojowych. Procesy wyludniania dotyczą nie tylko obszarów wiejskich i peryferyjnych, ale także poprzemysłowych i niektórych regionów centralnie położonych.

Dlatego też, jako organizatorzy konferencji, dostrzegamy potrzebę zintegrowania wielodyscyplinarnych studiów i badań naukowych koncentrujących się na tematyce uwarunkowanego procesami demograficznymi rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowanych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych: historyków, demografów, politologów, socjologów, psychologów, prawników, ekonomistów, urbanistów oraz statystyków.

W imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej  http://zielonagora.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/v-spotkania-z-demografia/ oraz w broszurze zamieszczonej poniżej.

Pliki do pobrania

Do góry