Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Rada Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS na lata 2013-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.09.2012

We wrześniu 2012 roku została wybrana Rada Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS na lata 2013-2014 (od 01.01.2013 r.) w następującym składzie:

Józef Pociecha - przewodniczący
                          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
                          e-mail: jozef.pociecha@uek.krakow.pl

Marek Walesiak - zastępca przewodniczącego
                             Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                             e-mail: marek.walesiak@ue.wroc.pl

Barbara Pawełek - sekretarz
                              Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
                              e-mail: barbara.pawelek@uek.krakow.pl

Krzysztof Jajuga - członek Rady
                             Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                             e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl

Andrzej Sokołowski - członek Rady 
                               Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
                               e-mail: sokolows@uek.krakow.pl 

Eugeniusz Gatnar - członek Rady
                              Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                              e-mail: egatnar@ue.katowice.pl

Krzysztof Najman - członek Rady
                               Uniwersytet Gdański
                               e-mail: knajman@wzr.ug.edu.pl

Do góry