Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Wykład pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego”

19.05.2016
W dniu 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Olsztynie na zaproszenie Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Dyrektora Urzędu odbył się wykład pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego”.

Seminarium pt. „Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efektach korzystania z internetu”

19.05.2016
W dniu 24 maja 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się seminarium pt. „Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efektach korzystania z internetu”, które poprowadzi dr Dominik Batorski zajmujący się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także sposobów korzystania z technologii i zachowań użytkowników. Seminarium dedykowane jest obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Będzie to już piąte seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.

Publikacja prof. dr hab. Tomasza Panka pt. „Jakość życia od koncepcji do pomiaru”

19.05.2016
Publikacja przedstawia metody ilościowe jakości życia. Zdaniem autora ważne jest podkreślenie tego, że pomiar i analiza jakości życia są dokonywane przede wszystkim w kontekście poziomu potrzeb społecznych.

Seminarium pt. „Przemiany statystyki polskiej”

09.05.2016
W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Przemiany statystyki polskiej”, które złożone było z dwóch części tematycznych. Prof. dr hab. Józef Oleński wygłosił wykład pt. Co czeka statystykę oficjalną w najbliższych latach?, natomiast mgr Władysław Wiesław Łagodziński przedstawił Kalendarium zdarzeń w GUS i ich znaczenie dla statystyki w latach 1989–2015. Seminarium dedykowane było obchodom Dnia Statystyki Polskiej. Było to czwarte seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.

News from the World of Statistics

06.05.2016
Otrzymaliśmy News from the World of Statistics z dnia 4 maja 2016 r.

Conference of European Statistics Stakeholders. Budapest 20 – 21 October, 2016

06.05.2016
Otrzymaliśmy interesującą informację o konferencji CONFERENCE of EUROPEAN STATISTICS STAKEHOLDERS

Aktualizacja zawartości zakładek oddziałów PTS

18.04.2016
Informujemy, że odnotowaliśmy pierwsze efekty akcji związanej z aktualizacją treści zakładek oddziałów na stronie internetowej PTS.

Seminarium pt. „O moralności życia publicznego”

18.04.2016
W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, niezwykle interesujący wykład pt. „O moralności życia publicznego” wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa — polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Było to trzecie seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”. W seminarium uczestniczyła wyjątkowo duża liczba słuchaczy. Bezpośrednio na sali było ok. 70 osób, a kilkaset zebrało się w 60 punktach „odbiorczych” na terenie całego kraju. Była to najwyższa, jak do tej pory, frekwencja jaką odnotowano w trakcie seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski PTS. Na uwagę zasługuje fakt, że Pani Profesor uzyskała rzadko spotykany na wkładach interaktywny udział osób z sali w trakcie swojego wykładu.
Wszystkie aktualności