Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Seminarium dra Dominika Rozkruta

20.02.2015
W dniu 19 lutego 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. Nauka i technika oraz społeczeństwo informacyjne w Polsce, które poprowadził dr Dominik Rozkrut Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Uroczystość wręczenia odznaczeń prof. drowi hab. Zbigniewowi Strzeleckiemu

02.02.2015
Na wspólnym posiedzeniu plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych PAN w dniu 29 stycznia 2015 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się uroczyste wręczenie orderu i odznaczeń Panu prof. drowi hab. Zbigniewowi Strzeleckiemu członkowi Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącemu Rządowej Rady Ludnościowej i Profesorowi w Szkole Głównej Handlowej.

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej

30.01.2015
Konferencja Naukowa pn. „Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki”, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium dra Stanisława Paradysza

12.01.2015
W dniu 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie odbyło się seminarium pt. Od uprzemysłowienia do deindustralizacji kraju, które poprowadził dr Stanisław Paradysz.

prof. dr hab. Tadeusz Walczak

30.12.2014
Z wielkim smutkiem i żalem powiadamiamy, że 23 grudnia 2014 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Walczak, redaktor naczelny Wiadomości Statystycznych. Żegnamy znakomitego statystyka, kolegę i przyjaciela.

Wydanie specjalne „Magazynu VIP”

17.12.2014
Z okazji Walnego Zgromadzenia PTS-u w dniu 14 listopada 2014 r. prezentujemy wydanie specjalne „Magazynu VIP” poświęcone problemom działalności PTS-u.

Informacje Rady Głównej PTS - 2/2014

15.12.2014
W dniach od 17 do 19 listopada 2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXIII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2014 (The 33nd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2014).

Informacje Rady Głównej PTS - 1/2014

09.12.2014
Na prośbę Rady Oddziału PTS w Poznaniu przekazujemy zaktualizowaną wersję informacji dot. Konkursu Wielkopolskiego Statystyka mnie dotyka. Bliższe informacje można uzyskać w Radzie Oddziału w Poznaniu — elzbieta.golata@ue.poznan.pl
Zobacz wszystkie